Ekodrom - Udruga za bolje sada

Udruga za bolje sada

Galerija

Projekt "Šišmiš"


Udruga Ekodrom projekt provodi u partnerstvu s Kreativnom udrugom Ruke i Ženskom grupom Vojnić iz Vojnića, Udrugom Most Perna iz Topuskog i Udrugom CCI iz Zagreba a u projektne aktivnosti uključuje se i lokalna samouprava i stanovništvo. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Galerija

1/7

< starije