Ekodrom - Udruga za bolje sada

Udruga za bolje sada

Galerija

Smijati se


Travanj 2014

"Glasom i izrazom lica očitovati uočavanje šaljivih značajki nekog događaja, smiješnih osobina nekoga ili nečega. Izražavati specifičnu emociju karakterističnu za ljudsku vrstu"

Galerija