Ekodrom - Udruga za bolje sada

Udruga za bolje sada

Što radimo

10/10

novije >

Mladi na djelu - Uživaj u radu, radi u prirodi

Lipanj - rujan 2013

30.11.2013. – Završen projekt ‘Uživaj u radu, radi u prirodi’ - Uspješno je završio naš projekt ‘Uživaj u radu, radi u prirodi’ koji je financiran sredstvima iz EU fondova u sklopu programa Mladi na djelu. Projekt je trajao 7 mjeseci (01.05.-31.11.2013.) i odvijao se na eko-imanju u selu Bukovica Utinjska, pored Vojnića. U njemu je sudjelovalo 10 mladih članova udruge (18-30 godina), ostali članovi udruge i lokalno stanovništvo. Tokom projekta uspješno smo proveli vrtnu, tesarsku i fotografsku radionicu i na njima naučili mnogo novih, zanimljivih i praktičnih stvari. Održali smo nekoliko open-air diskusija na temu permakulture, održivog razvoja (pogotovo ruralnih područja), ekologije, recikliranja i zdrave prehrane. Sistem učenja bila nam je ‘learning-by-doing’ metoda. Na vrtnoj radionici napravili smo zajednički vrt, uz sudjelovanje ostalih posjetitelja na imanju. Primijenili smo novostečena znanja o organskom vrtlarenju, a jedan član udruge ponudio nam je svoju savjetodavnu pomoć, budući da je permakulturni dizajner. Na tesarskoj radionici napravili smo drveni štand za prezentaciju povrća uzgojenih u vrtu i drvene koševe za odvajanje otpada. Za vrijeme trajanja projekta organizirano je zajedničko čišćenje ilegalnog odlagališta smeća u obližnjoj šumi. Želja nam je od toga napraviti edukativno-tematsku pješačku stazu i rado bismo u tu aktivnost uključili sve zainteresirane. Za sve informacije o ovom i budućim projektima, tu smo!

Galerija