Ekodrom - Udruga za bolje sada

Udruga za bolje sada

Što radimo

Eksperimentalna radionica - Dan kad je bila noć

Veljača 2014

Udruga Ekodrom i njen dragi član i prijatelj Čedo organiziraju još jednu zanimljivu eksperimentalnu radionicu pod nazivom ‘Dan kad je bila noć’! Ideja radionice je osvjestiti kako bez upotrebe vida doživljavamo svijet oko sebe i u sebi. Da bi to postigli, provest ćemo niz aktivnosti (igre, meditacija…) kako bismo ušli u svijet osoba koje ne vide. U takvoj situaciji bit ćemo prisiljeni više aktivirati naša druga osjetila i, često zapostavljenu, intuiciju. Veći dio programa sudionici će provesti sa povezom na očima. Time ćemo potaknuti doživljavanje svijeta iz druge perspective i razbijanje uobičajenih obrazaca funkcioniranja. Stečena iskustva će nam pomoći da se na novi, tj. drugačiji način postavljamo u svakodnevnim životnim situacijama.

Galerija