Ekodrom - Udruga za bolje sada

Udruga za bolje sada

Najave

veljača

U sklopu projekta Šišmiš, Udruga Ekodrom organizira okrugle stolove i javne tribine na razne ekološke teme (bioraznolikost, gospodarenje šumama, vode i hidroelektrane...) na koje su pozvani svi zainteresirani pojednici i organizacije s područja Općine Vojnić, Barilović, Topusko i šire. Cilj projekta je podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja okoliša i bioraznolikosti te poticanje lokalnog stanovništva na aktivno uključivanje u pitanja važna za razvoj zajednice.

Udruga Ekodrom projekt provodi u partnerstvu s Kreativnom udrugom Ruke i Ženskom grupom Vojnić iz Vojnića, Udrugom Most Perna iz Topuskog i Udrugom CCI iz Zagreba a u projektne aktivnosti uključuje se i lokalna samouprava i stanovništvo. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Vrlo uspješan dio projekta bio je i prošlogodišnji 4-dnevni dječji izviđački eko-kamp Šišmiš. Kamp se održao na livadi pored Lovačkog doma Muljava i u njemu je sudjelovalo 70ak djece s područja Općina Vojnić, Barilović, Topusko i Krnjak te gradova Karlovca, Duge Rese i Zagreba. U organizaciji kampa partnerske udruge imale su podršku Izviđačkih odreda Spider i Vladimir Nazor. Djeca su sudjelovala u raznim radionicama koje su im pripremile članice Udruge ZMAG a u posjet im je došao i predstavnik Astronomskog društva Beskraj.

Partnerske udruge smatraju kako su ovakve aktivnosti od velikog značaja za svo lokalno stanovništvo te planiraju i ubuduće organizirati dječje kampove i slične aktivnosti.

Zahvaljujemo svima koji su se uključili na njihovoj podršci i pomoći, a pogotovo TV 4Rijeke, radio Banovini i TopNetu Topusko koji kontinuirano prate i objavljuju naše aktivnosti!

Najave

1/3

< starije