Ekodrom - Udruga za bolje sada

Udruga za bolje sada

Najave

lipanj

Kao što većina članova udruge već zna, Ekodrom je ovogodišnjim festivalom započeo jednogodišnji projekt u suradnji sa PBZ! Projekt je sufinanciran kroz donaciju ‘PBZ prilika za uspjeh’ i traje od festivala 2014. do festivala 2015.  Početak i kraj projekta obilježava BICIKLIJADA organizirana od strane udruge Ekodrom!! Ovim projektom želimo utjecati na problem mnogih ilegalnih odlagališta smeća na području općine Vojnić i zainteresirati lokalno (ruralno) i urbano stanovništvo o pitanjima ekologije i održivog razvoja zajednice. Više info o sljedećoj aktivnosti projekta javljat ćemo uobičajenim putevima – na službenoj stranici udruge, mailing listom članova i putem FB-a! A sada… vrijeme je za EPP!

* Uskoro... više info o BICIKLIJADI koja će se održati na 1.dan festivala 'Tko pjeva, zlo ne misli', tj.19.06.2015.!!!!!

Najave

3/3

novije >